אלו דברים שאין להם שיעור - הערצת התורה ולומדיה

 

במשנה מפורטות חמש מצוות מיוחדות שאין להן שיעור. בחוברת זו מתברר ערכן של מצוות אלו, מתוך כך מתבארת חשיבותה המכרעת של הערצת תלמידי חכמים, עבור בניין האומה ושכלולה. 

 

אלו דברים שאין להם שיעור

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל