הגדלת השאיפות הרוחניות הינה יסוד גדול בעבודת הרוח של האדם, ובפרט בדור התחיה. עבודה זו נזנחה במהלך הגלות אשר השקיעה אותנו בעיסוק מתמיד בחיי ההווה. על כן בדורנו, דור ראשית צמיחת גאולתנו, העבודה של השבת 'חיי השאיפה' על מכונם, הינה הכרח גמור הנתבע מכל בעל כשרון רוחני.

אליך נפשי אשא

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל