הגדלת השאיפות הרוחניות הינה יסוד גדול בעבודת הרוח של האדם, ובפרט בדור התחיה. עבודה זו נזנחה במהלך הגלות אשר השקיעה אותנו בעיסוק מתמיד בחיי ההווה. על כן בדורנו, דור ראשית צמיחת גאולתנו, העבודה של השבת 'חיי השאיפה' על מכונם, הינה הכרח גמור הנתבע מכל בעל כשרון רוחני.

אליך נפשי אשא

₪10מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין