מעלתם של ישראל הינה מדרגת חיים עליונה, הנבדלת מהותית ממדרגת האנושות. 

משום כך, תובעת מדרגה זו הנהגה מוסרית נשגבה לאין ערוך מזו המצויה בקרב עמי התבל.

בחוברת זו מתבארת מעלתו העליונה של מוסר התורה על המוסר האנושי והיחס ביניהם.

דרך ארץ קדמה לתורה

₪10מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין