דרך המחאה כנגד קלקולים באומה

בתקופה האחרונה אנו עדים לנסיונות חוזרים ונשנים לפגוע בצביונה היהודי של מדינת ישראל.

נסיונות אלו הנובעים מהשקפת עולם מטריאליסטית שטחית, אשר אינה מכירה בערכו האלוקי של עם ישראל,

וממילא בתפקידה האלוקי ההיסטורי של מדינת ישראל - מתפרסים בתחומים רבים בחיינו הציבוריים:

החלשת הרבנות הראשית, פגיעה בקדושת הכותל, שילוב נשים בצבא ועוד.

חוברת זו מבררת את ערכה העצמי של תורה כתורת חיים, השייכת לעצם החיים ולא רק מקשטת אותם מבחוץ.

מתוך כך מתברר כי על אף שדרכו של הרב זצ"ל הינה להביט על המציאות בעין טובה, להגביר את הטוב ומתוך כך "הרשעה כעשן תכלה".

אבל כאשר הקלקולים הינם מהותיים כל כך, ומאיימים על אברינו הפנימיים שהנשמה תלויה בהם או אז ישנו צורך וחובה למחות בחריפות כנגדם. מתוך ההבנה שהתורה הינה 'דרך חיים' באים אנו ב'תוכחות מוסר'. 

דרך חיים תוכחות מוסר

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל