בשיעור הראשון מתבארת מעלתה של מידת החסידות המוזכרת בדברי חז"ל. שני השיעורים הנוספים מבארים את יחסו של הרב קוק זצ"ל למחלוקתם של הגר"א ומייסדי תנועת החסידות.

החסידות

₪10מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין