איחוד כוחות החומר והרוח בדורות התחייה

במקומות רבים בכתביו, מלמדנו הרב זצ"ל כי סדרי הגאולה מופיעים על ידי שני כוחות - הקודש והחול. במאמר 'המספד בירושלים' הרב מרחיב בביאור שני הכוחות המופיעים באומה לעת תחייתה, מתוך התבוננות עמוקה בעניינם של שני המשיחים המוזכרים בדברי חז"ל, משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.

המספד בירושלים

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל