ערכה של נפש החכם הוא כפול: הערך הראשון נובע מערכה העצמי, נפשו הקדושה של החכם מצד שלמותה ומעלתה. והערך השני נובע מפעולותיו הגלויות של החכם המשפיע ופועל על ידי מחשבותיו ומעשיו. הבנת הערך הנכון של חיי החכמים נוגעת ליחסנו לתורה ולהבנתנו את היחס בין הנסתר והנגלה במציאות.

הספדו של חכם

₪10מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין