במקומות רבים בכתבי הרב עלולות לעלות המחשבה וההרגשה שיש סתירה בין דברי הרב קוק זצ"ל ובין המהלך החינוכי של ספרי המוסר, המחנכים ובונים את יראת השמים מתוך פרישות מעולם הטבע. האם שאיפתנו להתחנך לאור דברי הרב יכולה להתממש יחד עם חפצנו להתעלות במעלות הקודש מתוך עבודת המוסר?

הרחבת הגשמיות

₪15מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין