top of page

השיבנו אבינו לתורתך // הרב צבי ישראל טאו

תשובה של גדלות

(תשובת יאשיהו מתוך עין איה שבת)

 

"ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה

בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט,

לא יוכל לכוון שום דבר לאמתתה של תורת אמת".

 

דורנו בעל כוחות ושאיפות גדולים

וגם תשובתו נדרשת להיות גדולה.

מתוך התבוננות בתשובתו המופלאה של יאשיהו

מורה לנו הרב זצ"ל דרך של תשובה עליונה.

לא תשובה של צמצום כוחות החיים ודיכויים,

אלא העלאתם וחיבורם אל גדלותה של התורה.

בכוחה של תשובה זו לרומם את כוחות החיים הגדולים

ולהכווין אותם אל האמת האלוקית העליונה.

 

 

 

 

השיבנו אבינו לתורתך - הרב טאו

₪45מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page