ההתמודדות עם כוח הדמיון המופרז

 

כח הדמיון מתגבר מאוד בדורנו. הכח השכלי משתעבד לעולם הדמיוני בו האדם שרוי, והאדם מאבד את קנה המידה המוחלט וההגיוני למידות המוסר והצדק. כוחות החיים הלאומיים אף הם נעשים חלשים יותר ויותר, ומתוך כך נולדים עצות ושיקולי דעת מדיניים וצבאיים מלאי חולשה, רפיסות וחידלון. כנגד החְשכה דמיונית נוראה זו, עלינו החובה להאיר את אור האמת והשכל. בחוברת זו מבוארות המחלות השונות הנובעות מהתגברותו של כח הדמיון, ודרכי הריפוי וההבראה מהן.

***ואל יבהלוני רעיוני***

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל