במבט שטחי נראה כי מדת הביטחון ומדת ההשתדלות סותרות זו את זו. הרב קוק זצ"ל מלמדנו כי ניתן להשתדל ולפעול במלוא המרץ, ועם זאת להשאר באמונה הפשוטה והיסודית שד' פועל הכל.

ואני בחסדך בטחתי

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל