התשובה אינה באה להרחיק את האדם מעצמו. אדרבה, היא שיבה אל המקוריות ועניינה הוא לחבר את כל ענפי החיים אל הטבע העצמי והמקורי שלהם. התשובה היא הנאמנות הגמורה לחפצה האמתי של נשמתנו. לכן, כאשר אנו רוצים לשוב בתשובה עלינו לדעת לאן אנו שבים, עלינו להכיר את מהותנו וטבע נשמתנו.

ולבבו יבין ושב

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל