שאיפתנו היא להרחיב את דרך המוסר ולעשותה לדרך הכבושה לרבים. לשם כך עלינו לפלס דרך לאורחות המוסר בשבילים שאינם מסבים לצועד בהם הפסד או צער. כך ילמד האדם ויתרגל שההליכה בדרך המוסר והטוב אינה מותנית דוקא בסבל ויסורים תמידיים, אלא יכולה לעלות יפה בקנה אחד עם רגשותיו הטבעיים הנוטים לנעימות וקורת רוח.

ולישרי לב שמחה

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל