top of page
מתוך המאורע הבודד של האיש הפרטי מבין הציבור בכללו שחסד ד' שהופיע על האדם הפרטי במאורע פרטי מסוים, 'לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו', והציבור בכללו מתרומם אל ההכרה וההרגשה הנכונה ש'חסד ד' מלאה הארץ'.

ותכל תלונתם מעלי

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page