שאיפת החופש הינה אחת הסיבות המרכזיות לעזיבתם של רבים מבני עמנו את דרך התורה. נדמה בעיניהם, כי התורה המצווה את האדם כיצד לנהוג ומה לחשוב - כובלת את האדם, ומונעת ממנו לחיות באופן חופשי. הרב זצ"ל מברר מהו הניצוץ הטוב הגנוז בשאיפת החופש בדורנו ומהם הקלקולים והטעויות שעלינו להשמר מהם.

חופש הדעות

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל