אמנם אנו סולדים ממעשיהם המקולקלים של אחינו שפרקו מעליהם את עול התורה והמצוות, אך ביחס לנעשה בארץ ישראל ובכלל ישראל, אל לנו להביט אל הדברים לפי ערכם בהווה, אלא לפי מה שעתיד לצמוח מהם מכח פנימיותם הגנוזה. רק מתוך מבט זה ניתן להעריך נכון את בנין הארץ הנעשה בלי כוונות קדושות על ידי אנשים רחוקים מתורה ומצוות.

חיבת ישוב ארץ ישראל

₪10מחיר

שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין