ישנו ערך מעשי עצום בלימוד התורה. על ידי הלימוד האדם יודע מה לעשות ומה לא לעשות, כיצד לתקן את מידותיו, לרומם את שאיפותיו וליישר את מחשבותיו. אמנם המעלה העיקרית של לימוד תורה היא מצד ערכה הסגולי העצמי. בחוברת מתברר היחס הנכון בין שני צדדים אלו וכן הסכנות הנובעות מהניתוק ביניהם.

חיינו ואורך ימינו

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל