מידת הכרת הטוב הינה מידה טבעית ובסיסית בנפשו של האדם. אמנם, מתוך דברי הרב קוק זצ"ל מתבאר כי דווקא היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב, שמכוחה תשתוקק האנושות למלא את רצון ד', ולתקן את המציאות כולה כפי הצדק הטוב והיושר האלוקיים.

'טוב להודות לד

₪10מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין