הדרכת התורה לעבודת התפילה  - חז"ל תיקנו להתפלל בכל יום, וקבעו מטבע לשון אחידה לתפילה וזמני תפילה קבועים. מלבד זאת, ישנן הלכות רבות המורות לאדם כיצד עליו לעמוד לפני ד' בתפילה. האם הדרכותיהם של חז"ל כיצד להתפלל אינן גורעות מהאמתיות של התפילה ומהחיות שבה? מתוך העמקה בדברי הרב התפילה מוארת באור חדש ושאלתנו מקבלת מענה עמוק ויסודי.

יהיו לרצון אמרי פי

₪10מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין