בחוברת לקט שיעורים בנושאים שונים: התבטלותנו אל מול מעלת האבות, כפי שהיא מתבטאת בכריעתנו בברכת אבות. ערכו של הכלל כיסוד התפילה. מרכזיותה של יראת שמים בגישתנו ללמוד תורה. הגישה הנכונה לסתירות בין התורה והמדע

כורעים באבות • יראת שמים • תורה ומדע

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל