לעבדך באהבה // אהבת ה' ומרכזיותה בדורנו

הספר יוצא לאור בקרוב!

מתוך אספקלריא של קודש, סוקר הרב את העליות והמורדות בחיי האומה ומבאר את התפקיד המיוחד של כל זמן. מתוך הבנת התהליך ההיסתורי, מלמדנו הרב, כי בדור התחיה אנו נתבעים לשוב אל מדרגת החיים הבריאה והטבעית, בה האהבה האלוקית מופיעה בחיינו במלוא שלמותה ורעננותה.

 

לעבדך באהבה

₪15מחיר
    לוגו שירת ישראל