top of page

לעבדך באהבה // אהבת ה' ומרכזיותה בדורנו

 

מתוך אספקלריא של קודש, סוקר הרב את העליות והמורדות בחיי האומה ומבאר את התפקיד המיוחד של כל זמן.

מתוך הבנת התהליך ההיסתורי, מלמדנו הרב, כי בדור התחיה אנו נתבעים לשוב אל מדרגת החיים הבריאה והטבעית, בה האהבה האלוקית מופיעה בחיינו במלוא שלמותה ורעננותה.

 

לעבדך באהבה

₪20 מחיר רגיל
₪15מחיר מבצע
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page