top of page

מהו סודו המיוחד של יום  הפורים?

במאמר 'לעשות פורים' מבאר הרב קוק זצ''ל את נקודתו הפנימית של חד הפורים''.

לעשות פורים

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page