בדור התחיה ישנה התגברות של הארת טבעיות הקודש בתוכיות הנשמה. בפנימיות הנשמות מתחזקת התודעה שהקודש הוא הטבע העצמי של החיים, וממילא הולך ומתברר שמהקשר האלוקי, ורק ממנו, שואבים החיים את עוצמתם. מגמת מהלך זה היא העלאת העולם והשבתו למדרגת גן עדן קודם החטא, אשר בו החיים העולמיים היו מוארים מהקדושה באופן טבעי.

לעת ערב יהיה אור

₪15מחיר
    לוגו שירת ישראל