בדור התחיה ישנה התגברות של הארת טבעיות הקודש בתוכיות הנשמה. בפנימיות הנשמות מתחזקת התודעה שהקודש הוא הטבע העצמי של החיים, וממילא הולך ומתברר שמהקשר האלוקי, ורק ממנו, שואבים החיים את עוצמתם. מגמת מהלך זה היא העלאת העולם והשבתו למדרגת גן עדן קודם החטא, אשר בו החיים העולמיים היו מוארים מהקדושה באופן טבעי.

לעת ערב יהיה אור

₪15מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין