עבודת ד' מתוך התעלות מתמדת - השלמות בה חפצים אנו בעבודת ד' אינה מצב סטטי של מדרגה עליונה אליה נזכה להגיע, פיסגת שאיפתנו הרוחנית אינה צריכה להיות הרצון לגמור את המלאכה, או לסיים עניין מסוים, אלא רצונו של איש המעלה הוא להתעלות ולהשתלם ממדרגה למדרגה, בעבודה תמידית ללא הפסק.

מבקשי השלימות

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל