בהעמקתנו בדמותם של אברהם יצחק ויעקב, כפי שהיא משתקפת בכתובים ובדברי חז"ל, אנחנו מכירים את עצמנו ואת תכונותינו בצורה הטובה ביותר. כאשר אנו מבררים את זהותנו ומתוודעים לעצמיותנו, יש לכך השפעה גדולה על התעלותנו והתקדמותנו בעבודת ד'. לכן רבנו היה עוסק ללא הרף בלימוד עניינם של האבות.

מורשת אבות

₪15מחיר
    לוגו שירת ישראל