עומק הסוד של המצוות נסתר מעינינו ורק ד' לבדו יודעו, מפני שכל המצוות מיוסדות על חכמתו ורצונו האינסופיים. עם זאת, אנו מצווים לדרוש בטעמי המצוות ככל שנוכל. כך אנו מתעוררים על ידי המצוות למחשבות טובות, לענייני מוסר ולשאיפות נעלות. אמנם עיסוק זה חייב להתבסס על הידיעה שעומק חפץ ד' במצוות לעולם ישאר נעלה ונשגב מבינת אנוש.

מצות ד' ברה

₪15מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין