ההסתכלות למרחוק הינה הסתכלות חובקת עולם, הכוללת את כל המדרגות ואת כל המהלכים, ומתוך כך היא מבחינה בפעולה האלוקית המצמיחה את העתיד על פי התכנית האלוקית. אנו צריכים להתרגל להתבונן במציאות בעיניים כאלו, עיניים של אמונה, עיניים הרואות למרחוק, הצופות את ה'תוך והנולד'. (נדפס גם בחוברת 'קובץ שיחות למועדי אייר).

מרחוק ד' נראה לי

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל