ההסתכלות למרחוק הינה הסתכלות חובקת עולם, הכוללת את כל המדרגות ואת כל המהלכים, ומתוך כך היא מבחינה בפעולה האלוקית המצמיחה את העתיד על פי התכנית האלוקית. אנו צריכים להתרגל להתבונן במציאות בעיניים כאלו, עיניים של אמונה, עיניים הרואות למרחוק, הצופות את ה'תוך והנולד'. (נדפס גם בחוברת 'קובץ שיחות למועדי אייר).

מרחוק ד' נראה לי

₪10מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין