top of page

כ 18 חוברות

ובנוסף מתנה לרוכשים את הסט עולת ראיה על הגדה של פסח בתוספת מקורות והפניות

בקניית 3 סטים ומעלה משלוח חינם

החוברות - את ה' אלוקיך תירא, גוי אחד בארץ, החסידות, דרך ארץ קדמה לתורה, המספד בירושלים ,הספדו של חכם, הקדושה הגנוזה ,ואל יבהלוני רעיוני, וברכת את ה' אלוקיך, טבעיות האמונה ,יראת ה' היא אוצרו ,כללי תורה ופרטיה ,כמות ואיכות בלימוד התורה , על ישראל אמונתו ,עת מלחמה, הוודאי שמו כן תהילתו  כיס,  עת מלחמה כיס

לסט חוברות שירת ישראל (צהובות לפי המלאי הקיים)

₪80מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page