כאשר יהיה מצויר בלבנו הציור האידאלי, שהרע נברא רק לתועלת הטוב, משום שחכמתו יתברך גזרה שעל ידי  מציאות הרע והעברתו מן העולם יאיר הטוב ביתר שאת, ויחד עם הכרה זאת נאחז בכל תוקף בשנאת הרע העצמי - באופן זה יהיה בידינו האיזון הנכון, שעל ידו יתאמצו ויתחזקו כוחותינו להלחם נגד הרע בכל הצורות שהוא מתלבש ומשתמש בהן בזמן הזה.

עושה שלום ובורא רע

₪15מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין