top of page
במצב מלחמה היחיד נידון כחלק אורגני של הכלל, וממילא מעשיו של כל אחד הינם בעלי השפעה יותר גדולה על הכלל. בזכות גבורתם של הלוחמים בחזית מתעוררת באומה גבורה פנימית וכוחות קודש נרדמים מקיצים לתחיה. מוכרחים אנו בעת הזאת לחשוב מחשבות עמוקות ולהיות מלאים בציפית ישועה.

עת מלחמה

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page