העדר היכולת הנפשית לגלות באופן הראוי את המדרגה הנשמתית הנשגבה שהתגלתה בקרבנו במעמד הר סיני, הוא שעמד ביסוד הקלקול של חטא העגל. מיד לאחר המעמד האלוקי המופלא, בו התעלו כל ישראל לשמוע את דבר ד', התעורר בקרבם רצון עז לחשוף את המדרגה העליונה לה זכו - בחייהם הגלויים. אך מכיון שהארה זו לא נקלטה בקרבם כראוי, נתגלתה במושגים אליליים וחטאו בעגל.

רז מעשה העגל

₪10מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין