העדר היכולת הנפשית לגלות באופן הראוי את המדרגה הנשמתית הנשגבה שהתגלתה בקרבנו במעמד הר סיני, הוא שעמד ביסוד הקלקול של חטא העגל. מיד לאחר המעמד האלוקי המופלא, בו התעלו כל ישראל לשמוע את דבר ד', התעורר בקרבם רצון עז לחשוף את המדרגה העליונה לה זכו - בחייהם הגלויים. אך מכיון שהארה זו לא נקלטה בקרבם כראוי, נתגלתה במושגים אליליים וחטאו בעגל.

רז מעשה העגל

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל