• "גדלו לד' אתי" - תפקיד הברכות הוא להקנות דעות אמתיות אצל המברך ואצל העונה, אמנם ישנו הבדל ביניהם במהות הפעולה של הברכה. המברך מבטא את התעוררות רגשותיו ואילו העונה מדגיש את רוממות הכרתו. מתוך דברי הרב קוק זצ"ל אנו למדים על תפקידו הכפול של הרגש ועל יחסו הנכון אל השכל.
• "אל מלך נאמן" - על גבי ההתעוררות האמונית הטבעית, היוצאת אל הפועל בברכות שאנו מברכים, מתנשאת האמונה המושכלת המתבטאת באמירת אמן. הרב קוק זצ"ל בביאורו מברר מהם היסודות האמוניים הנקבעים בנו על ידי הלכות עניית אמן.

שומר אמונים

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל