בונה האומה - שיעור פתיחה לפנקס מא - בגלות לא חיינו חיי עם, כך שכל ההדרכות התורניות השייכות להכוונת האומה היו בבחינת 'הלכתא למשיחא'. כעת, כאשר אנו שבים לארצנו לחיות בה חיי אומה, שבים חלקי התורה הללו להיות שייכים אלינו. הרב מדריכנו כיצד לקחת את האמת הנצחית של כל ההלכות וההדרכות שרכשנו בשנות הגלות, ועמן ומתוכן לשוב ולהדגיש את הדרכת הכלל.
• כח הגוזמא בתחית האומה - ישנם המעריכים את המציאות רק לפי מצבה ההווי. כך הם מתבוננים גם על התחיה, ולפי המציאות הגלויה לעיניהם הם קובעים את יחסם לתחיה הלאומית. אמנם הרב תופס את ההתפתחות הפנימית שבמעמקי המציאות, הוא מבחין בתהליכים המתהווים ומזהה כיצד הישועה צומחת עד הופעתה השלמה. מנקודת מבטו של הרב קוק זצ"ל, כל תאור ביחס לגדלותה של התחיה, מופלא ככל שיהיה, לא נכון לומר עליו שהוא מוגזם או מופרז.

שיעורים בפנקס מ"א

₪10מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין