מתוך החוברת: כל תגלית מדעית חדשה מכשירה את הקרקע ומאפשרת להבין את הערך הרוחני המקביל לה. כל התפתחות מדעית מסוגלת לפתוח שערים גם למעשה מרכבה ולסתרי מעשה בראשית. מתוך התפתחות של תפיסות מדעיות חדשות מתחנכת האנושות לרעיונות ולדרכי חשיבה חדשים, אשר מכשירים אותה להבנות רוחניות עמוקות ומכינים אותה אל דעת ד' השלמה, עד שלעתיד לבוא תימלא הארץ דעה את ד'...

תורה וחכמה

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל