התפילה היא מקור לשאוב ממנו את ה'לשמה' בעבודת ד', את השאיפה הכללית לפעול למען עם ישראל. על ידי תפילה בכוונה ראויה מוארים כל החיים ברצון אמתי להעלות את נשמת האומה. ואם כן, בדורות של גאולה יש להדגיש את הכוונה בתפילה למען כלל ישראל.

תפילה בדור התחיה

₪10מחיר

    שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

    תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין