התפילה היא מקור לשאוב ממנו את ה'לשמה' בעבודת ד', את השאיפה הכללית לפעול למען עם ישראל. על ידי תפילה בכוונה ראויה מוארים כל החיים ברצון אמתי להעלות את נשמת האומה. ואם כן, בדורות של גאולה יש להדגיש את הכוונה בתפילה למען כלל ישראל.

תפילה בדור התחיה

₪10מחיר
    לוגו שירת ישראל