top of page

בקשת האני העצמי // הרב טאו

שמירה על העצמיות אל מול זרם התרבות המערבית - על מנת להסיח את דעתנו מפנימיות החיים ולעכב את תשובת הדור, מפעילה הטומאה כוחות אדירים ומשתמשת בכל כלי הנשק העומדים לרשותה. הדרכים בהן הרשעה נוקטת מתאפיינות בעוצמתן החיצונית: אמצעי בידור ושעשועי הבל המשופעים ברעש ובצבעים זוהרים המסיטים את העין והאוזן מההתקשרות בפנימיות החיים. עלינו להאיר באור הדעת, לברר ולהראות לעין כל את החושך והקטנות שבתרבות ההווית, המנוגדת כל כך לעצמיותנו הפנימית והטהורה. בכך נזכה לפעול עם אל ולהחיש את ישע עמנו ותורתנו. 

בקשת האני העצמי מהדורה חדשה

₪15מחיר
    לוגו שירת ישראל
    bottom of page