להקדשות ותרומות לרפואה והצלחה

מסלול 3

מסלול 2

הקדשה חלקית
חייגו 052-7463317

מסלול 1

כל החוברת 6,000 ₪
חייגו 052-7463317

כאשר מתבוננים על המציאות בהשקפה חילונית, המבחינה רק בסיבות הטבעיות והרצוניות, לא תופסים עדיין את סוד העניין, ולא מבינים באמת מה קורה במציאות. אך כאשר מתבוננים באמונה, ועומדים על הסיבה ההשגחית המחוללת את הכל ועל דרכי הופעתה, כל הבנת המציאות משתנה.
קריאת המפה האמיתית משפיעה ממילא על שיקול הדעת ועל הבנת החובה המעשית המוטלת עלינו.
זה עומק של אמונה, המרומם אותנו לצפות לישועה באופן אקטיבי ולקחת חלק פעיל במימושה.

התרומות מוכרות למס על פי סעיף 46

להקדשות ותרומות לרפואה והצלחה

מסלול 3

מסלול 2

הקדשה חלקית 1,000 ₪
חייגו 052-7463317

מסלול 1

תרומת כל הספר 20,000 ₪
חייגו 052-7463317

בריחתו של האדם הפשוט מהעיסוק בנושא המוות, הינה תגובה אינסטינקטיבית ובלתי מודעת, ואינה נובעת מהשקפת עולם מבוררת. סיבת הדבר היא כי הזעזוע הרגשי הנוצר בעקבות הפגישה עם המוות מונע את האפשרות לפתח גישה מושכלת ומסודרת בנושא.

אנשי אמונה ניגשים לכל סוגיה מתוך בירור שכלי עמוק, ולראות את המכוון האלוקי העומד ביסוד כל דבר. לכן, גם ביחס למציאות המוות הם דורשים בירור שכלי בהיר, ולא יחס רגשי - רגשני בלבד. אם אנו חפצים ללכת בדרכם, עלינו להתעלות מעל הרגשנות ההמונית ולהתרומם אל ההכרה האמונית הבהירה, מתוך בירור ההשקפה הישרה והנכונה על מציאות המוות.

התרומות מוכרות למס על פי סעיף 46

שירת ישראל  I   ת.ד. 16445 ירושלים    I   טלפון: 052-7463317  I   פקס: 02-6765050  I   דוא"ל: shirat333@gmail.com

תנאי שימוש ורכישה I כל הזכויות שמורות © לעמותת שירת ישראל I עיצוב ובנייה איי אנד או דיזיין